Autopaikka
Useimmissa taloyhtiöissä on asukkaiden käyttöön varattuja autopaikkoja.
Näiden maksu veloitetaan vastikkeen tai vuokran yhteydessä, ja ne varataan
joko isännöintitoimiston tai huoltoyhtiön kautta.
 

Asukashallinto
Jokaisessa asumismuodossa asukkailla on mahdollisuus osallistua asukashallintoon
ja päästä sitä kautta vaikuttamaan omaan asumiseen liittyviin asioihin. Suurimmillaan
asukkaiden vaikutusmahdollisuus ovat omistusasunnossa asuttaessa, koska tällöin
asukas on myös yhtiön osakas. Kuitenkin myös asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa
asukkailla on hyvät mahdollisuudet osallistua oman ja muiden asukkaiden asumisviihtyvyyden
edistämiseen.


Energian säästäminen
Asumisessa kannattaa ottaa huomioon energian säästäminen. Vähäisempi energiankäyttö
säästää sekä rahaa että ympäristöä. Energiansäästölamput, television ja muiden sähkölaitteiden
sammuttaminen kokonaan niiden käytön jälkeen ja turhan veden juoksuttamisen välttäminen
auttavat jo alkuun. Internetistä etsimällä löytyy paljon hyviä vinkkejä energian säästämiseen.


Huoltoyhtiön ja isännöitsijän roolit
Huoltoyhtiön vastuulla ovat kiinteistön, asuntojen ja piha-alueiden huolto- ja hoitotoimenpiteet.
Lisäksi huolto vastaanottaa vikailmoitukset ja päivystää 24 tuntia vuorokaudessa kiireellisiä
huoltotoimenpiteitä ja huoneistojen oven avauksia varten. Isännöitsijä toimii ikään kuin taloyhtiön
toimitusjohtajana ja vastaa kiinteistön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista omistajan edustajana.
Isännöitsijän tehtäviin kuuluvat tavallisesti muun muassa toimielinten kokousten järjestäminen ja
niiden päätösten täytäntöönpano sekä järjestyshäiriöasioista huolehtiminen.


Jätepiste ja jätteiden lajittelu
Jätepisteeseen toimitetaan kaikki talousjätteet. Jätepisteiden siisteyteen sekä taloyhtiön
jätehuoltokustannuksiin voi vaikuttaa jätteiden oikealla lajittelulla ja omalla käytöksellä.
Sekajäte on jätelajeista se kallein. Lajittelemalla jätteesi oikein pienennät sekajätteen määrää
ja säästät näin sekä taloudellisia kustannuksia että luontoa. Jätepisteen siisteyteen voidaan
vaikuttaa merkittävästi omalla käyttäytymisellä. Pakkaamalla jätteesi asianmukaisesti ja huolehtimalla siitä,
että jätteet pysyvät siististi niille tarkoitetuissa astioissa, autat omalta osaltasi pitämään taloyhtiön jätepisteen
siistinä. Ongelmajätteitä tai huonekaluja yms. ei koskaan pitäisi tuoda jätepisteelle tai roskakatokseen.
Näiden kierrätyksestä vastaavat kaupunkien sorttiasemat sekä kierrätyskeskukset.


Kotivakuutus
Riippumatta kotisi omistusmuodosta, kotivakuutuksen ottaminen kannattaa aina. Useimmilla taloyhtiöillä
on vakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteille tapahtuneet vahingot. Tämä vakuutus ei kuitenkaan kata
asukkaan henkilökohtaista omaisuutta tai irtaimistoa.

Vakuutuksissa saattaa olla eroja hinnoissa sekä vakuutuksien kattavuudessa, joten niihin tutustuminen
maksaa vaivan. Oikein mitoitettu kotivakuutus on asukkaan kannalta olennainen asia vahinkojen sattuessa.
Internetistä ja vakuutusyhtiöiltä, saat tarkempaa tietoa omiin tarpeisiisi sopivasta kotivakuutuksesta sekä sen
sisältämistä asioista. Kotivakuutuksia voit myös vertailla osoitteessa: http://www.vertaa.fi/kotivakuutus/
 

Lainaosuuslaskelmat
Asuessasi Ovenian isännöimässä taloyhtiössä saat lainaosuuslaskelmat tarvitessasi kätevästi sähköisen
asiakirjatilauksen kautta.
 

Loppusiivous
Uuteen kotiin on mukava muuttaa, kun se on puhdas. Huomioi loppusiivouksessa kaikkien pintojen sekä
kaappien ja komeroiden puhtaus.


Muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus on Suomessa lain mukaan tehtävä aina pysyvän muuton (yli 3 kuukautta kestävän) yhteydessä
viimeistään viikon kuluessa. Muuttoilmoituksen voi tehdä Postin internetsivuilta, puhelimitse tai postin toimipisteillä.
Kätevimmin muuttoilmoituksen voit hoitaa kätevästi sähköisesti osoitteessa: http://www.posti.fi/muuttoilmoitus/
 

Muutostyöt ja remontointi
Jos olet tekemässä huoneistossa kovaäänisiä muutostöitä, muista ilmoittaa niistä myös muille talon asukkaille
etukäteen – varsinkin, jos työt osuvat ilta-aikaan tai viikonloppuihin. Muutostöissä tulee ottaa huomioon taloyhtiön
yleiset järjestyssäännöt. Muutostöitä tehtäessä tulee myös huolehtia siitä, että työt eivät tuo likaa yhteisiin tiloihin.
 

Naapurit
Varsinkin kerros- ja rivitalossa asuttaessa on naapurit otettava huomioon. Jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus
mukavaan ja miellyttävään asumiseen. Naapureiden huomioiminen asumisessa vaikuttaa kaikkien asumisviihtyvyyteen.
Samalla on kuitenkin muistettava, että normaalit asumisen äänet välittyvät näissä talotyypeissä useimmiten toisiin asuntoihin,
ja täyttä hiljaisuutta ei naapureilta voida vaatia. Taloyhtiön yleisiä järjestyssääntöjä noudattamalla ja muut huomioonottavalla
käyttäytymisellä varmistetaan kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyys.
 

Nimi oveen
Asukkaan nimen vaihtamisesta sekä asunnon oveen että porrastauluun huolehtii joko huoltoyhtiö tai talonmies asukkaan
tekemän tuloilmoituksen perusteella.
 

Palovaroitin
Palovaroitin on Suomessa pakollinen jokaisessa asunnossa mukaan lukien vapaa-ajan asunnot. Palovaroittimen hankkiminen,
asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen on asukkaan vastuulla. Palovaroittimia on oltava yksi kappale jokaisen asunnon
kerroksen alkavaa 60m2 tilaa kohden. Lisää tietoa palovaroittimista löydät muun muassa pelastustoimen sivuilta.
 

Sähkösopimus
Asuntokohtainen sähkösopimus on aina asukkaan vastuulla ja se kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen muuttoa.
Sähkösopimuksen teon yhteydessä voit valita sen alkamisajankohdan muuttopäiväsi mukaan. Sähkösopimuksen voi monen
sähköyhtiön kanssa tehdä suoraan internetissä.Sähköyhtiöiden palveluita sekä hintoja voit vertailla esimerkiksi osoitteessa
http://www.vertaa.fi/sahko/
 

Tulo- / Lähtöilmoitus
Asukkaan tuloilmoitus tulisi toimittaa taloyhtiön huoltoyhtiölle tai talonmiehelle viimeistään kolmen päivän sisällä muutosta.
Vastaavasti poismuutossa palautetaan lähtöilmoitus. Tulo- ja lähtöilmoitukset löydät lomakepankista. Ilmoitukseen tulee
merkitä kaikkien asuntoon muuttavien henkilöiden koko nimet ja henkilötunnukset. Tulo- ja lähtöilmoitusten avulla huoltoyhtiön
tai talonmiehen ylläpitämä talonkirja pysyy ajan tasalla.


Ulkovälinevarasto
Jos taloyhtiössä on ulkovälinevarasto, on se tarkoitettu pääasiassa polkupyörille. Yleisen viihtyvyyden ja paloturvallisuuden
vuoksi lastenrattaat, huonekalut, autonrenkaat, yms. tavarat tulee säilyttää niille erikseen varatuissa tiloissa.
 

Vakuus
Ennen vuokra- tai asumisoikeusasuntoihin muuttamista on maksettava vakuus. Pois muuttaessa se palautetaan asiakkaan
ilmoittamalle tilille huoneistotarkastuksen jälkeen, jos kaikki vakuuden perusteena olevat velvoitteet on todettu täytetyiksi.
 

Vuokran ja käyttövastikkeen maksu
Maksut tulee suorittaa eräpäivänä oikealle tilinumerolle oikealla viitenumerolla. Jos sinulla ei tilapäisesti ole oikeaa viitenumeroa
käytössäsi, sinun tulee käyttää ehdottomasti oikeaa osoitetta viitekentässä. Myöhästyneistä maksuista seuraa aina maksumuistutus.
Jos asukas ei suorita maksua, se menee perintään kumppanillemme, josta seuraa lisäkuluja asukkaalle.
 

Vesimaksu
Vesimaksut voidaan laskea eri tavoin taloyhtiöstä riippuen:

  • huoneistokohtainen vesimaksu
  • henkilölukumäärään perustuva vesimaksu
  • vuokraan sisältyvä vesimaksu
  • ennakkovesimaksu, huoneistokohtaiset vesimittarit


Muista ilmoittaa taloyhtiön huoltoyhtiölle, mikäli asunnon henkilölukumäärä kasvaa tai vähenee.

Yhteiset tilat
Taloyhtiön yhteiset tilat on tarkoitettu kaikille talon asukkaille. Yhteisiä tiloja ovat muun muassa saunatilat,
porraskäytävät, kuivaushuoneet, kerhotilat ja pihat. Oma irtaimisto tulee säilyttää huoneistokohtaisissa
irtaimistovarastoissa tai erikseen niille varatuissa tiloissa, kuten polkupyörät ulkoiluvälinevarastossa.