Autopaikka

Useimmissa taloyhtiöissä on asukkaiden käyttöön varattuja autopaikkoja. Näiden maksu veloitetaan vastikkeen tai vuokran yhteydessä, ja ne varataan joko isännöintitoimiston tai huoltoyhtiön kautta.

Asukashallinto

Jokaisessa asumismuodossa asukkailla on mahdollisuus osallistua asukashallintoon ja päästä sitä kautta vaikuttamaan omaan asumiseen liittyviin asioihin. Suurimmillaan asukkaiden vaikutusmahdollisuus ovat omistusasunnossa asuttaessa, koska tällöin asukas on myös yhtiön osakas. Kuitenkin myös asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa asukkailla on hyvät mahdollisuudet osallistua oman ja muiden asukkaiden asumisviihtyvyyden
edistämiseen.

Energian säästäminen

Asumisessa kannattaa ottaa huomioon energian säästäminen. Vähäisempi energiankäyttö säästää sekä rahaa että ympäristöä. Energiansäästölamput, television ja muiden sähkölaitteiden sammuttaminen kokonaan niiden käytön jälkeen ja turhan veden juoksuttamisen välttäminen auttavat jo alkuun. Internetistä etsimällä löytyy paljon hyviä vinkkejä energian säästämiseen.

Huoltoyhtiön ja isännöitsijän roolit

Huoltoyhtiön vastuulla ovat kiinteistön, asuntojen ja piha-alueiden huolto- ja hoitotoimenpiteet. Lisäksi huolto vastaanottaa vikailmoitukset ja päivystää 24 tuntia vuorokaudessa kiireellisiä huoltotoimenpiteitä ja huoneistojen oven avauksia varten. Isännöitsijä toimii ikään kuin taloyhtiön toimitusjohtajana ja vastaa kiinteistön juoksevaan hallintoon kuuluvista asioista omistajan edustajana. Isännöitsijän tehtäviin kuuluvat tavallisesti muun muassa toimielinten kokousten järjestäminen ja niiden päätösten täytäntöönpano sekä järjestyshäiriöasioista huolehtiminen.

Jätepiste ja jätteiden lajittelu

Jätepisteeseen toimitetaan kaikki talousjätteet. Jätepisteiden siisteyteen sekä taloyhtiön jätehuoltokustannuksiin voi vaikuttaa jätteiden oikealla lajittelulla ja omalla käytöksellä. Sekajäte on jätelajeista se kallein. Lajittelemalla jätteesi oikein pienennät sekajätteen määrää ja säästät näin sekä taloudellisia kustannuksia että luontoa. Jätepisteen siisteyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi omalla käyttäytymisellä. Pakkaamalla jätteesi asianmukaisesti ja huolehtimalla siitä, että jätteet pysyvät siististi niille tarkoitetuissa astioissa, autat omalta osaltasi pitämään taloyhtiön jätepisteen siistinä. Ongelmajätteitä tai huonekaluja yms. ei koskaan pitäisi tuoda jätepisteelle tai roskakatokseen. Näiden kierrätyksestä vastaavat kaupunkien sorttiasemat sekä kierrätyskeskukset.

Kotivakuutus

Riippumatta kotisi omistusmuodosta, kotivakuutuksen ottaminen kannattaa aina. Useimmilla taloyhtiöillä on vakuutus, joka kattaa kiinteistön rakenteille tapahtuneet vahingot. Tämä vakuutus ei kuitenkaan kata asukkaan henkilökohtaista omaisuutta tai irtaimistoa.

Vakuutuksissa saattaa olla eroja hinnoissa sekä vakuutuksien kattavuudessa, joten niihin tutustuminen maksaa vaivan. Oikein mitoitettu kotivakuutus on asukkaan kannalta olennainen asia vahinkojen sattuessa.
Internetistä ja vakuutusyhtiöiltä, saat tarkempaa tietoa omiin tarpeisiisi sopivasta kotivakuutuksesta sekä sen sisältämistä asioista. Kotivakuutuksia voit myös vertailla osoitteessa: http://www.vertaa.fi/kotivakuutus

Lainaosuuslaskelmat

Asuessasi Colliersin isännöimässä taloyhtiössä saat lainaosuuslaskelmat tarvitessasi kätevästi sähköisen asiakirjatilauksen kautta.

Loppusiivous

Uuteen kotiin on mukava muuttaa, kun se on puhdas. Huomioi loppusiivouksessa kaikkien pintojen sekä kaappien ja komeroiden puhtaus.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus on Suomessa lain mukaan tehtävä aina pysyvän muuton (yli 3 kuukautta kestävän) yhteydessä viimeistään viikon kuluessa. Muuttoilmoituksen voi tehdä Postin internetsivuilta, puhelimitse tai postin toimipisteillä.
Kätevimmin muuttoilmoituksen voit hoitaa kätevästi sähköisesti osoitteessa: http://www.posti.fi/muuttoilmoitus/

Muutostyöt ja remontointi

Jos olet tekemässä huoneistossa kovaäänisiä muutostöitä, muista ilmoittaa niistä myös muille talon asukkaille etukäteen – varsinkin, jos työt osuvat ilta-aikaan tai viikonloppuihin. Muutostöissä tulee ottaa huomioon taloyhtiön
yleiset järjestyssäännöt. Muutostöitä tehtäessä tulee myös huolehtia siitä, että työt eivät tuo likaa yhteisiin tiloihin.

Naapurit

Varsinkin kerros- ja rivitalossa asuttaessa on naapurit otettava huomioon. Jokaiselle pitäisi antaa mahdollisuus mukavaan ja miellyttävään asumiseen. Naapureiden huomioiminen asumisessa vaikuttaa kaikkien asumisviihtyvyyteen.
Samalla on kuitenkin muistettava, että normaalit asumisen äänet välittyvät näissä talotyypeissä useimmiten toisiin asuntoihin, ja täyttä hiljaisuutta ei naapureilta voida vaatia. Taloyhtiön yleisiä järjestyssääntöjä noudattamalla ja muut huomioonottavalla käyttäytymisellä varmistetaan kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyys.

Nimi oveen

Asukkaan nimen vaihtamisesta sekä asunnon oveen että porrastauluun huolehtii joko huoltoyhtiö tai talonmies asukkaan tekemän tuloilmoituksen perusteella.

Palovaroitin

Palovaroitin on Suomessa pakollinen jokaisessa asunnossa mukaan lukien vapaa-ajan asunnot. Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen on asukkaan vastuulla. Palovaroittimia on oltava yksi kappale jokaisen asunnon kerroksen alkavaa 60m2 tilaa kohden. Lisää tietoa palovaroittimista löydät muun muassa pelastustoimen sivuilta.

Sähkösopimus

Asuntokohtainen sähkösopimus on aina asukkaan vastuulla ja se kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen muuttoa. Sähkösopimuksen teon yhteydessä voit valita sen alkamisajankohdan muuttopäiväsi mukaan. Sähkösopimuksen voi monen sähköyhtiön kanssa tehdä suoraan internetissä.Sähköyhtiöiden palveluita sekä hintoja voit vertailla esimerkiksi osoitteessa http://www.vertaa.fi/sahko/

Tulo- / Lähtöilmoitus

Asukkaan tuloilmoitus tulisi toimittaa taloyhtiön huoltoyhtiölle tai talonmiehelle viimeistään kolmen päivän sisällä muutosta. Vastaavasti poismuutossa palautetaan lähtöilmoitus. Tulo- ja lähtöilmoitukset löydät lomakepankista. Ilmoitukseen tulee merkitä kaikkien asuntoon muuttavien henkilöiden koko nimet ja henkilötunnukset. Tulo- ja lähtöilmoitusten avulla huoltoyhtiön tai talonmiehen ylläpitämä talonkirja pysyy ajan tasalla.

Ulkovälinevarasto

Jos taloyhtiössä on ulkovälinevarasto, on se tarkoitettu pääasiassa polkupyörille. Yleisen viihtyvyyden ja paloturvallisuuden vuoksi lastenrattaat, huonekalut, autonrenkaat, yms. tavarat tulee säilyttää niille erikseen varatuissa tiloissa.

Vakuus

Ennen vuokra- tai asumisoikeusasuntoihin muuttamista on maksettava vakuus. Pois muuttaessa se palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille huoneistotarkastuksen jälkeen, jos kaikki vakuuden perusteena olevat velvoitteet on todettu täytetyiksi.

Vuokran ja käyttövastikkeen maksu

Maksut tulee suorittaa eräpäivänä oikealle tilinumerolle oikealla viitenumerolla. Jos sinulla ei tilapäisesti ole oikeaa viitenumeroa käytössäsi, sinun tulee käyttää ehdottomasti oikeaa osoitetta viitekentässä. Myöhästyneistä maksuista seuraa aina maksumuistutus. Jos asukas ei suorita maksua, se menee perintään kumppanillemme, josta seuraa lisäkuluja asukkaalle.

Vesimaksu

Vesimaksut voidaan laskea eri tavoin taloyhtiöstä riippuen:

  • huoneistokohtainen vesimaksu
  • henkilölukumäärään perustuva vesimaksu
  • vuokraan sisältyvä vesimaksu
  • ennakkovesimaksu, huoneistokohtaiset vesimittarit


Muista ilmoittaa taloyhtiön huoltoyhtiölle, mikäli asunnon henkilölukumäärä kasvaa tai vähenee.

Yhteiset tilat

Taloyhtiön yhteiset tilat on tarkoitettu kaikille talon asukkaille. Yhteisiä tiloja ovat muun muassa saunatilat, porraskäytävät, kuivaushuoneet, kerhotilat ja pihat. Oma irtaimisto tulee säilyttää huoneistokohtaisissa irtaimistovarastoissa tai erikseen niille varatuissa tiloissa, kuten polkupyörät ulkoiluvälinevarastossa.