Parempaa käytettävyyttä ja energiatehokkuutta

Tarjoamme asiantuntemuksen kiinteistön koko teknisen elinkaaren hallintaan ja kehittämiseen. Asiantuntijamme auttavat energiatehokkuuden optimoinnissa ja ympäristöjohtamisessa. Johdamme kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä tilojen käytettävyyttä parantavat muutostyöt.

Osaamisemme perustuu kiinteistöjen ja kiinteistötekniikan vankkaan tuntemukseen ja suunnitelmalliseen toteutukseen. Teemme tiivistä yhteistyötä omistajan kanssa, hoidamme käytännön työt ja raportoimme hankkeen edistymisestä sovitulla tavalla.

Rakennuttaminen

Tilamuutokset, peruskorjaukset, TATE, PTS, uudishankkeet.

Ovenia huolehtii kiinteistöjen teknisen elinkaaren kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Johdamme kiinteistökannan korjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä tilojen käytönmuutoksiin tähtäävät projektit. Korjaushankkeissa tuomme esille myös energiatehokkaat ratkaisut, joilla voidaan lyhentää investointien takaisinmaksuaikaa.

Talotekniikkapalvelut

Joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan:

  • tekniset selvitykset

  • kuntoarviot

  • PTS kevyet kuntokartoitukset

  • kiinteistövalvomopalvelut

  • huoltokirjapalvelut

  • auditointipalvelut

Asiantuntemusta kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallintaan, parempaan energiatehokkuuteen ja ympäristöjohtamiseen.
 

Ympäristö- ja energiajohtaminen

Kiinteistön energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomiointi kuuluvat hyvään ylläpidon johtamiseen. Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa, määrittelemään tavoitteet sekä seuraamaan niiden toteutumista.

Kiinteistökehityspalvelut

Kiinteistökehitys on Ovenia-konserniin kuuluvan Realprojektin erityisosaamista. Realprojektin innovaatiokykyyn ja osaamiseen luotetaan etenkin kauppakeskussektorilla ja monimuotoisissa kiinteistökehityshankkeissa.

Realprojektin kokenut kiinteistökehitystiimii hoitaa hankesuunnitelmat, konseptisuunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja kaupalliset selvitykset. Palvelemme kehityshankkeissa kattavasti analyysi- ja konseptointivaiheesta aina toteutukseen asti.

 

Ota yhteyttä!

 

Kari Mäkelä

Johtaja, tekniset palvelut

Puh. 020 130 2973

Sähköposti