Huolehdimme kiinteistösi käytettävyydestä, kannattavuudesta ja arvosta.

Huolehdimme kiinteistösi käytettävyydestä ja käyttäjistä. Tavoitteenamme on tasainen ja turvallinen tuotto omistajalle, kustannustehokas ylläpito, energiatehokkuus ja arvon säilyttäminen. Suunnitelmallinen ylläpito vaikuttaa myös kiinteistön käyttäjien viihtyvyyteen ja pysyvyyteen.

Suunnittelemme kiinteistösi käyttötarkoitukseen sopivan ja käyttäjien tarpeita tukevan palvelun. Voimme esimerkiksi vastata huoltokirjoista, PTS-suunnittelusta, hankinnoista ja rakennuttamisesta. Tarvittaessa huolehdimme kiinteistösi koko teknisestä elinkaaresta.

Johdamme kiinteistökannan korjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä käytönmuutoksista johtuvat projektit. Korjaushankkeissa tuomme esille myös energiatehokkaat ratkaisut, joilla voidaan lyhentää investointien takaisinmaksuaikaa.

Antamalla palveluntuottajien kilpailutuksen ja ohjauksen Ovenian tehtäväksi, hyödyt merkittävistä volyymieduista. Hankimme palvelut asiakkaillemme kahdella eri tavalla:

  • Johtamisvastuumallin mukaisesti, jolloin kaikki sopimukset tehdään asiakkaamme nimiin

  • Tavoitekustannusmallin mukaisesti, jolloin sopimukset tehdään Ovenian nimiin ja veloitetaan yhdellä palvelulaskulla

Asiakkaanamme hyödyt Ovenian merkittävistä volyymieduista palveluhankinnoissa.
 

Ovenian hankintapalvelut

Ovenia toimii asiakkaan edustajana ja edunvalvojana palvelutuottajien suuntaan. Teemme asiakkaillemme hankintoja vuosittain yli 400 miljoonalla eurolla. Teemme ostoja yli tuhannelta palveluyritykseltä Suomessa.

Palvelut hankitaan Ovenian ostokonseptien ja asiakkaan hankintastrategian mukaisesti. Ovenian läpinäkyvällä johtamisvastuumallilla asiakas myös näkee kunkin palveluntuottajan todelliset kustannukset.

Ovenialla on vuosikymmenien kokemus kiinteistöpalveluiden kilpailutuksesta. Onnistunut kilpailutus perustuu laajaan kontaktiverkostoon, hyvin laadittuihin kilpailutusasiakirjoihin sekä vankkaan kustannustietämykseen. Ovenian sopimusmalleilla varmistat, että hankintapalvelut toteutuvat sovitusti ja sopimukset ovat lainmukaisia. Lisäksi varmistamme aina, että palveluverkostolla on tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet kunnossa. Autamme asiakkaitamme myös julkisten hankintojen kilpailuttamisessa.

Ota yhteyttä, kysy meiltä kiinteistösi käytettävyyden kehittämisestä!

 

Ota yhteyttä!


Mikko Turunen

Kiinteistösijoittajat, suorat sijoitukset
Yrityssektorin asuntosijoittajat

Puh. 020 130 2210

Sähköposti


Tommi Eriksson

Rahastoasiakkaat ja ulkomaiset sijoittajat

Puh. 020 130 2793

Sähköposti