Monipuolisten rakennuttamispalvelujemme lähtökohtana on huolenpito kiinteistön arvosta ja tuottavuudesta. Teemme paljon esimerkiksi vuokratilojen räätälöintejä ja energia-analyysiin perustuvia talotekniikan uudistuksia asiakkaidemme kiinteistöissä. Vaativissa hankkeissa voimme hyödyntää kaikki keskeiset osaamisalueet kattavaa omaa asiantuntijaketjuamme. Toimintamme on riippumatonta ja läpinäkyvää. Esittelemme ratkaisuvaihtoehdot ja hyväksytämme kaikki tärkeät asiat tilaajalla.

Selkeässä toimintamallissamme projektipäällikkö kantaa päävastuun suunnittelunohjauksesta, kilpailutuksesta, varsinaisesta rakennuttamisesta, viestinnästä ja raportoinnista. Hankkeen resursoinnin ja etenemisprosessin dokumentoimme jo käynnistysvaiheessa. Kustannussuunnittelulla luomme hankkeille pitävät raamit. Koko johtamisjärjestelmäämme auditoidaan säännöllisesti ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Pystymme hoitamaan myös lyhyellä varoitusajalla käynnistyvät ja nopeatempoiset projektit. Turvaamme resurssien riittävyyden luotettavien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa solmituilla vuositasoisilla puitesopimuksilla. Voimme käyttää toteutukseen asiakkaan nimeämiä kumppaneita tai etsiä tekijät rekistereistämme kilpailuttamalla.

 

Ota yhteyttä!


Mikko Hirvonen
Rakennuttajapäällikkö
Puh. 020 754 5091
Sähköposti