Asiantuntevalla valvonnalla varmistetaan suunnitelman mukainen lopputulos

Asiantuntevalla valvonnalla varmistetaan suunnitelman mukainen lopputulos

Rokuan leirikeskuksen uudistuksessa suunnittelijat, urakoitsijat ja valvojat tekivät sujuvaa yhteistyötä

Rokuan leirikeskuksen tiloissa toteutettiin laaja peruskorjaus- sekä laajennusurakka. Oulun seurakuntayhtymän omistama leirikeskus sai uudistetun majoitusrakennuksen lisäksi täysin uudet koulutustilat sekä rantasaunan. Ovenia on vastannut hankkeen LVI-valvonnasta.

Ovenian rooli Rokuan leirikeskuksen urakassa alkoi rakennusvaiheessa. Projektipäällikkö Harri Nieminen Oveniasta toimi LVI-valvojana ja varmisti, että urakkasuoritukset toteutuivat sovitulla tavalla. Näihin kuuluivat vesijohto-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toteuttaminen sekä rakennusautomaatiolaitteiden asentaminen.

Rokuan leirikeskuksesta on matkaa Ouluun noin 80 kilometriä. Se sijaitsee tunnetulla ulkoilu- ja virkistysalueella Saarisen järven rannalla.

Teknistä laaduntarkkailua sekä työtapojen tarkastamista

Harri Nieminen kertoo, että etenkin suurissa hankkeissa on tilaajan etu, että eri tekniikan osa-alueille palkataan osaavat valvojat. Valvojat varmistavat työn jäljen sekä tarkastavat työmaiden toimintatavat.

– Valvojien ansiosta tilaaja saa suunnitelman mukaisen rakennuksen ja tekniikan. He myös varmistavat, että suunnitelmat ovat sellaisia, että ne pystytään toteuttamaan, sanoo rakennuttajainsinööri Juha Mäkelä Oulun Seurakuntayhtymästä.

– Työ on pitkälti teknistä laaduntarkkailua. Valvoimme urakkasuorituksia projektin edetessä ja teimme toimintakoetarkastuksia. Varmistimme LVI- ja sähkötekniikan sekä rakennusautomatiikan yhteensopivuuden. Lisäksi teimme virhe- ja puutetarkastuksen ennen urakan vastaanottotarkastusta, kuvailee Harri Nieminen. 

LVI-valvojan lisäksi urakassa toimivat myös rakennus- ja sähkötekniikan valvojat.

Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa sujui mallikkaasti

Harri Nieminen kertoo, että urakan aikana puolet hänen työajastaan kului toimistolla, puolet työmaalla:
– Työhön kuuluu paljon työmaalla tapahtuvaa kanssakäymistä urakoitsijan kanssa. Jos epäkohtia havaitaan, voidaan yleensä jo paikan päällä sopia siitä, miten ne korjataan.

Työmailla esiintyy yleisesti puutteita etenkin suojavarusteiden käytössä sekä sammutuskalusteiden saatavuudessa tulitöiden aikana. Myös asennusvirheitä esiintyy.

–  Rokuan leirikeskuksen peruskorjaus- ja laajennusurakassa yhteistyö urakoitsijoiden kanssa on sujunut hyvin. Talotekniikan urakoitsijat ovat suoriutuneet mallikkaasti, ja heidän kanssaan on ollut helppo työskennellä, Harri Nieminen sanoo.

Viikoittaisissa palavereissa käsiteltiin suunnitelmien muutostarpeet

Urakan aikana tarkasteltiin säännöllisesti projektisuunnitelmia ja piirustuksia. Tarvittaessa suunnitelmia päivitettiin tai sovittiin lisätöistä.

–Työmaalla pidettiin viikoittain urakoitsijoiden yhteensovituspalaveri, jossa käytiin läpi tarvittavat muutokset suunnitelmiin ja töiden yhteensovittaminen. Urakan aikana saattaa syntyä tarvetta lisätöille ja muutoksille. Esimerkiksi materiaalimenekkeihin tulee joskus muutoksia, kertoo Harri Nieminen.

Urakassa haasteellisinta oli tekniikoiden yhteensovittaminen.

– Tekniikan määrä kiinteistöissä lisääntyy jatkuvasti, ja tila on rajallista. Tämä tuo haasteita, Juha Mäkelä kertoo.

Rokuan leirikeskuksen peruskorjauksessa ja laajennuksessa on toiminut pääurakoitsijana Lujatalo. Putkirakoitsijana  on toiminut Lapin LVI-asennus Oy, ilmanvaihtourakoitsijana Pohjanmaan Talotekniikka Oy ja rakennusautomaatiourakoitsijana RAU-Service Oy.

Urakka alkoi kesällä 2013 ja valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuussa 2014. Heti valmistumisen jälkeen uusia upeita tiloja pääsee kokeilemaan kesän ensimmäinen rippileiriporukka.