Kiinteistö Oy Itämerentorille myönnettiin LEED-sertifikaatti

Kiinteistö Oy Itämerentorille myönnettiin LEED-sertifikaatti: Voittajia ovat ympäristön lisäksi kiinteistön omistaja sekä vuokralaiset

Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Kiinteistö Oy Itämerentori sai helmikuussa 2014 LEED-ympäristösertifikaatin. Liike- ja toimistokäytössä olevan kiinteistön omistaa Exilion Capital Oy:n hallinnoima Exilion Real Estate 1 Ky. Kiinteistön ylläpidon johtamisesta vastaava Ovenia osallistui vahvasti hakuprosessiin. Ovenian asiantuntijat tarjosivat konsultoinnin sekä laativat vaadittavan dokumentoinnin. 

Käytössä olevan kiinteistön hopeisen LEED EB -ympäristösertifikaatin myönsi kiinteistöosakeyhtiölle Green Building Certification Institute. LEED EB:ssä kiinteistön eri toimijoilla ja erityisesti ylläpidolla on suuri rooli. Etenkin kiinteistön energiatehokkuus, vihreä siivous sekä vuokralaisten julkisen liikenteen käyttö keräsivät kiitosta.

– Ovenialle kuuluu kiinteistön ylläpitotoimintojen järjestäminen. Suurimpia vastuullamme olevia osa-alueita ovat muun muassa kiinteistöhuolto, siivous, vartiointi sekä jätehuolto. Vastaamme myös energiaseurannasta sekä erilaisista korjaustöistä, kertoo kiinteistöpäällikkö Jarmo Pousi Oveniasta.

Panostus ympäristöasioihin on tuonut merkittäviä kustannussäästöjä

Itämerentorin kiinteistöhuolto on järjestetty mahdollisimman ympäristöystävällisesti, ja etenkin energiankulutusta on onnistuttu vähentämään.

– Optimoimme ilmanvaihtokoneiden käyntiajat sekä kiinteistön valaistuksen. Lisäksi seuraamme veden ja sähkön kulutusta tuntitasolla, jotta pystymme reagoimaan poikkeamiin heti, Jarmo Pousi sanoo.

Käytössä on mahdollisimman vihreät, vähän ympäristöä kuormittavat siivousaineet ja -laitteet. Myös kiinteistön jätehuolto on toteutettu niin, että jätteiden hyötykäyttöprosentti on mahdollisimman suuri.

Sertifioinnin hyödyt kiinteistön omistajalle sekä vuokralaisille ovat merkittäviä.  Mahdollisia saavutettavia hyötyjä ovat kiinteistön arvon nousu myyntitilanteessa tai vuokratessa sekä kustannussäästöt.

–  Etenkin tehostuneesta energiankäytöstä vuositasolla saadut kustannussäästöt liikkuvat kymmenissä tuhansissa euroissa. Ympäristöasiat ovat aiemminkin olleet hyvällä mallilla, mutta tehdyt parannukset vievät toiminnan uudelle tasolle, kertoo toimitusjohtaja Ari Talja Exilion Capital Oy:sta

Ovenia konsultoi ja laati vaadittavan dokumentoinnin

LEED-sertifikaatin hakuprosessi on pitkä, ja se sisältää runsaasti selvitystyötä.

– Koimme sujuvaksi sen, että sertifiointiprosessista vastasi sama taho, joka myös hoitaa kiinteistön ylläpidon. Projektin aluksi kartoitimme tilannetta, ja Ovenia teki energiakatselmuksen, jonka perusteella tehtiin energiansäästötoimenpiteitä. Lisäksi Ovenian vastuulla oli hoitaa yhteydenpito kiinteistön vuokralaisiin, sanoo Ari Talja.

Sertifikaatti edellyttää myös kaikilta kiinteistön vuokralaisilta ympäristöystävällistä toimintaa kiinteistössä. Jarmo Pousi kertoo, että vuokralaiset ovat lähteneet innostuneesti projektiin mukaan. He osallistuivat aktiivisesti kyselyihin, joilla kartoitettiin julkisen liikenteen käyttöä ja tyytyväisyyttä kiinteistön sisäolosuhteisiin. Muun muassa PwC, Sitra sekä S-Market toimivat kiinteistössä.  

– Sertifiointi on hyvä tapa kertoa ulospäin siitä, että ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Kiinteistön vuokralaiset ovat entistä tyytyväisempiä. Myös he voivat kertoa sidosryhmilleen, että toimivat sertifioidussa kiinteistössä. Olen tyytyväinen prosessiin ja sen tuloksiin, Ari Talja kertoo.

LEED on kansainvälisesti arvostettu ympäristöluokitusjärjestelmä

LEED® on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu rakennusten suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED EB -luokitusjärjestelmä mittaa ja arvioi kiinteistön ympäristötehokkuutta useasta näkökulmasta. Näitä ovat kiinteistön sijainti, vedenkäytön tehokkuus, energiatehokkuus sekä sisäolosuhteet ja kiinteistöpalvelut.  

Suomessa on 72 LEED-sertifioitua hanketta, joista 18 on käytössä olevan kiinteistön LEED-sertifiointeja.