Vahvaa kehitystä energiatehokkuudessa ja jätteiden kierrätyksessä

Vahvaa kehitystä energiatehokkuudessa ja jätteiden kierrätyksessä – Sponda ja Ovenia laajamittaisessa yhteistyössä

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitila- ja kauppakeskuskiinteistöjä. Kiinteistöjohtamisen pääkumppanina Ovenia vastaa ylläpitopalveluiden johtamisesta pääosassa Spondan kiinteistöistä sekä tarjoaa energia- ja ympäristöraportointi- sekä vuokrahallintopalveluja valtakunnallisesti.

Sponda asetti muutama vuosi sitten tavoitteekseen alentaa energiankulutusta niissä 10 prosentilla vuoteen 2016 mennessä ja 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

– Ensimmäinen tavoite saavutettiin jo viime vuoden lopulla. Jatkamme parantamista vuosi kerrallaan, jotta saavutamme päätavoitteen ajoissa, kertoo Spondan sijoituskiinteistöistä vastaava liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen.
– Teimme ensin katselmukset jokaiseen kiinteistöömme ja laadimme erilliset energiansäästösuunnitelmat eli millä keinoilla säästöt toteutetaan. Olennaista on kuitenkin, että tuemme asiakkaita monin keinoin säästämään energiaa, pienentämään hiilijalanjälkeä ja kierrättämään jätteet tehokkaammin, Ossi Hynynen kertoo.

Parhaiten toimintaa ohjaavat neuvonta sekä asiakkaiden käytössä oleva reaaliaikainen energiatehokkuuden seuranta. Tarjoamme siihen näkymän kaikille extranetin kautta.

Uutena yhteistyömuotona Ossi Hynynen nimeää Nordean kanssa käynnistetyn Green Lease -vuokrasopimuksen, jossa säästöt ja ylitykset jaetaan. Se kannustaa molempia osapuolia.

Jätehuollossa paljon hyötyjä otettavana

Kaksi vuotta sitten Sponda uudisti jätehuollon toimintamallinsa Ovenian kanssa. Silloin hyötykäyttöön saatiin alle puolet kiinteistöjemme jätteestä.

– Laadimme ohjelman, jossa käyttäjiä opastetaan lajittelemaan jätteet kunnolla, laittamaan se banaaninkuori biojätteisiin. Kahdessa vuodessa kierrätykseen saadun jätteen määrä nousi 86 prosenttiin.

Ossi Hynysen mukaan hienot tulokset eivät vaadi ihmeitä.

– Eniten se kertoo toimintatavan ja asenteen muutoksesta. Kun ymmärretään, että jokaisen on tehtävä osansa yhteisen maapallon puolesta, tuloksia syntyy helposti.

Kehitystä tukee myös se, että polttotekniikka jätteiden lajittelu ja jälkikäsittely ovat kehittyneet.

– Tilanne on hyvä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, mutta esimerkiksi Ouluun kannattaisi rakentaa tehokas jätteenpolttolaitos, Ossi Hynynen mainitsee.

Kehitystyöllä parannetaan kiinteistöomaisuuden arvoa

Spondassa energiansäästö ja jätehuollon tehostaminen ovat johtoryhmän agendalla. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti ja ne ovat jopa osana johdon palkitsemisjärjestelmää. Ossi Hynynen toivottaa kaikki asiakkaansa tervetulleiksi mukaan.

– Jatkuva parantaminen tuo mainehyötyä kaikille.

Myös Ovenia satsaa vahvasti ympäristöosaamiseen.

– Energiatehokkuuteen ja ympäristöasioihin liittyvät ratkaisut ovat meillä erityisinä kehityskohteina. Niillä pystymme parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä ja kiinteistöomaisuuden arvoa, Ovenia Oy:n toimitusjohtaja Mika Valtonen kertoo.