Talotekniset selvitykset

Taloteknisten erillisselvitysten lähtökohtana on usein havaitut ongelmat tilan tai rakennuksen sisäilmaolosuhteissa, havaitut kulutuspoikkeamat tai aikaisemmin tehdyn selvityksen jatkoselvitystarve. Tuloksena saadaan selvitys  / ohje oikein käytetystä ja toimivasta kiinteistöstä.

PTS (kevyet kuntokartoitukset)

Suoritamme kevyitä kuntokartoituksia, joissa tarkastellaan kiinteistön nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä, esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet. Muutos- ja parannusesityksistä laaditaan tai päivitetään karkeat kustannusarviot. Työn tuloksena päivitämme kiinteistön kuntokartoitusraportin ja PTS:n vastaamaan 1-5 vuoden ajanjaksoja.

Kiinteistövalvomopalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaista kiinteistötekniikan hallintaa etäkäytön ja valvonnan avulla. Kiinteistövalvomopalvelulla varmistetaan kiinteistön tekninen toimivuus. Tällöin mahdollistetaan myös kiinteistön energiatehokas käyttö, paremmat tilojen käyttäjien olosuhteet, nopea puuttuminen ongelmatilanteisin.

Huoltokirjapalvelut

Aktiivinen huoltokirjan käyttö luo edellytyksen kiinteistön arvon säilymiselle. Huoltokirjoista saatava tieto ja sen hyödyntäminen ovat lähtökohta kiinteistöpalveluiden laadun seurantaan. Räätälöimme palvelumme yksittäisen kohteen huoltokirjan laadinnasta aina laajoihin huoltokirjan pääkäyttäjäpalveluihin.

Auditointipalvelut

Auditointipalvelumme huolehtivat kiinteistön ja kiinteistönhoidon palvelutaso- ja laaduntarkastuksista. Tarkastuksen tuloksena saat tietoa kiinteistön nykytoiminnasta sekä järjestelmien käytön ja huollon osaamisesta.

Ota yhteyttä!

Sanna Pasanen
Päällikkö, talotekniikka ja huoltokirjat
Puh. 020 130 2884
Sähköposti