Teemme asiakkaille kokonaisvaltaisia pitkän tähtäimen energiansäästöohjelmia, joiden avulla asiakkaat pystyvät vastaamaan nykypäivän energiatehokkuusvaatimuksiin. Autamme asiakkaitamme asettamaan kokonaistavoitteet energiansäästölle ja pidämme huolen siitä että tavoitteisiin päästään annetun aikataulun mukaisesti. Tämä edellyttää energiansäästötoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi aktiivista energiankulutuksen seurantaa ja nopeaa kulutuspoikkeaamiin reagointia asiakkaan kiinteistöissä.

EU edellyttää Suomelta 9 % energiansäästöä kiinteistöjen energiankäytössä vuoteen 2016 mennessä. Huolehdimme valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen liittyneiden (esim. TETS, VAETS) vuosiraportoinnin sovitun laajuuden mukaan. Raportointi kattaa vuosittaiset kiinteistökohtaiset energiankulutukset ja toteutetut energiansäästötoimenpiteet.

Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) kansallista täytäntöönpanoa varten valmisteltiin energiatehokkuuslaki, joka astui voimaan 1.1.2015. Uusi laki velvoittaa suuryrityksiä tekemään Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen Yrityksen energiakatselmus on oltava valmiina 5.12.2015 mennessä. Tarjoamme direktiivin velvoittamaa katselmusta asiakkaillemme. Yrityksen energiakatselmus kohdistuu aina yritykseen kokonaisuudessaan. Yrityksen energiakatselmusraportin tulee sisältää keskeisimmät tiedot yrityksestä, yrityksen energiankulutuksen jakautumisesta, kohdekatselmuksista sekä ehdotetuista ja suunnitelluista toimista laskennallisine energiansäästövaikutuksineen.

Ota yhteyttä!

Tarja Turkulainen
Päällikkö, ympäristöasiantuntija
Puh. 020 130 2759
Sähköposti