Parhaat energiansäästömahdollisuudet saadaan kun asiantuntija kiertää kiinteistössä tekemässä havaintoja. Motivan mallin mukaisessa energiakatselmuksessa selvitetään kiinteistön energian- ja vedenkäytön nykytila sekä esitetään keinot pienentää niiden kulutuksia ja kustannuksia. TEM myöntää katselmusten tekemiseen 40% tukea (ei suuryrityksille).

Uusi energiatehokkuuslaki velvoittaa suuryrityksiä toteuttamaan Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein 5.12.2015 lähtien. Yrityksen energiakatselmukseen on sisällytettävä erillisiä kohdekohtaisia katselmuksia riittävästä määrästä yrityksen toimintoja. Pakolliseen yrityksen energiakatselmukseen sisällytettävät kohdekatselmukset tehdään ennen varsinaista yrityksen energiakatselmusta siten, että ne ovat valmiit ennen yrityksen energiakatselmuksen päiväystä.

Tarjoamme seuraavia tuotteita

  • Motiva-mallin mukainen energiakatselmus

  • Kohdekatselmus; sisältö vastaa 1.1.2015 voimaan tulleen energiatehokkuuslain vaatimuksia. Selvityksessä keskitytään potentiaalisten energiansäästötoimenpide-ehdotusten esittelyyn sekä takaisinmaksuaikalaskelmiin.

  • Energiatodistus; Energiatodistus on pakollinen kiinteistöille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Laadimme energiatodistuksia sekä KOy:lle että AsOy:lle. Energiatodistus perustuu kiinteistön laskennalliseen kulutukseen huomioiden myös käytetyn energiamuodon

  • Lisäpalveluna tarjoamme myös katselmuksessa ehdotettujen nollainvestointien toteuttamista sekä energiansäästötoimenpiteiden jatkoselvityksiä / toteutuksia.

 

Ota yhteyttä!

Sanna Pasanen
Päällikkö, talotekniikka ja huoltokirjat
Puh. 020 130 2884
Sähköposti