Suomen ensimmäinen kiinteistöjohtamisen ISO 9001 -laatusertifikaatti myönnettiin meille huhtikuussa 2012 ja se päivitettiin nyt versioon ISO 9001: 2015.

Suomen ensimmäinen kiinteistöjohtamisen ISO 9001 -laatusertifikaatti myönnettiin meille huhtikuussa 2012 ja se päivitettiin nyt versioon ISO 9001: 2015.

Laadunhallintajärjestelmän ydin ovat prosessit, joiden avulla asiakkaan vaatimukset ja liiketoimintatavoitteet voidaan saavuttaa. Standardi puolestaan on kehittämisen väline olettaen, että vaatimusten takana olevat laatujohtamisen periaatteet on ymmärretty. Uuden standardin ajatuksena on se, että laatu tarkoittaa järkevää liiketoimintasuunnittelua ja suunnitelman onnistunutta toteuttamista. Auditoijien mukaan meillä on selkeästi määritelty ja hyvin viestitty strategia.

Uusien vaatimusten täyttämiseksi tehtiin systemaattista kehitystyötä. Esimerkiksi palveluiden suunnitteluun ja strategisen osaamisen kehittämiseen määriteltiin uudet prosessit. Lisäksi uusista käytännöistä viestittiin eri kanavien kautta.

Hyvän ja toimivan laatujärjestelmän voi tunnistaa siitä, että se vaikuttaa jokapäiväiseen työhön kriittisiä työvaiheita tukevien ohjeiden ja työkalujen avulla. Esimerkiksi BtoB-asiakkaiden haltuunottoprosessi ja prosessia tukeva työkalu saivat positiivista palautetta ulkoisessa auditoinnissa.

Mitä seuraavaksi? Vastaus on yksinkertainen. Laadunhallintajärjestelmä on jatkuvan parantamisen työkalu, ja me käytämme sitä.