Colliers International Finlandin manageroima Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus on saavuttanut arvostetun, kahden Excellent-tason sertifioinnin BREEAM-ympäristöluokituksessa.

Kouvolassa vuonna 2012 avattu, Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus on saavuttanut arvostetun, kahden Excellent-tason sertifioinnin BREEAM-ympäristöluokituksessa. BREEAM In-Use -sertifiointi on maailmanlaajuisesti käytetyin kiinteistön ympäristötehokkuutta yhtenäisellä tavalla arvioiva järjestelmä. Sen avulla pyritään tehostamaan kiinteistön energiatehokasta ja ympäristöystävällistä toimintaa sekä parantamaan käyttäjien työskentely- ja elinolosuhteita sekä viihtyvyyttä.

Ympäristöluokituksia jaetaan kahdessa eri osiossa, joita ovat Asset ja Management. Asset kuvaa kiinteistön ominaisuuksia ja Management tapaa, jolla kiinteistöä hoidetaan. Rakennuksia arvioidaan eri aiheryhmien perusteella, kuten energian- ja vedenkulutus, jätteiden lajittelu ja kierrätys, valaistus, energiatehokkaan toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä rakennusta käyttävien ihmisten hyvinvointi. Näille tekijöille määritellään pisteytys ja niiden perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana Pass, Good, Very Good, Excellent tai Outstanding (läpäisty, hyvä, erittäin hyvä, erinomainen tai loistava). Sertifiointia voidaan hakea, kun kiinteistö on ollut toiminnassa vähintään kaksi vuotta.

Sitoutuminen sisäilmaston laadun kehittämiseen, vedenkäytön tehostamiseen, viheralueiden laatuun ja turvallisuuteen olivat avaintekijöitä Excellent-luokitustason saavuttamiselle

Veturin edellinen sertifiointi on suoritettu vuonna 2015. Tällöin kauppakeskus saavutti ensimmäisenä Suomessa arvosanan Excellent ympäristöluokituksen Management-osiossa, mutta kiinteistön ominaisuudet (Asset) jäivät vielä tuolloin tasolle Very Good.

- Kiinteistön BREEAM Excellent-luokitustason saavuttaminen vaatii merkittävää panostusta kiinteistön teknisten ominaisuuksien ja järjestelmien kehittämiseen. Kiinteistön luokitustason korottaminen Excellent-tasoon osoittaa omistajan ja johdon pitkäaikaisen sitoutumisen kiinteistön jatkuvaan kehittämiseen. Erinomaisen pohjan ympäristöluokitukselle antoivat jo rakentamisvaiheessa tehdyt ympäristötietoiset valinnat ja ratkaisut. Korkea energiatehokkuus ja tekninen laatutaso, laajat viheralueet ja hyvät palvelut muodostavat vahvan suorituskyvyn perustan, toteaa auditoinnista vastanneen Green Building Partnersin Timo Rintala.

Ympäristövaikutusten minimoinnilla parempaan tulokseen

Kauppakeskus Veturin omistaja on suomalainen Mercada Oy, joka omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa K-ryhmän käytössä olevia kauppapaikkoja. Kauppakeskuksen kaupallisesta ja ylläpidon johtamisesta vastaa Suomen suurin kauppakeskusjohtamisen toimija, Colliers International Finland. Veturin saama kahden Excellent-tason sertifiointi on merkittävä molemmille tahoille.

Mercadan toimitusjohtajan Harri Holmströmin mukaan tason saavuttaminen ja sen pitäminen jatkossa vaativat kohteen korkeatasoisen ylläpidon ja toimintatapojen kehittämisen lisäksi jatkuvia investointeja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.
- Tällainen tunnustus on kiinteistön omistajan näkökulmasta erittäin tärkeä. Mercadan yhtenä tärkeimmistä toiminnan peruspilareista ja strategisista tavoitteista on minimoida omistamiensa kauppakiinteistöjen ympäristövaikutuksia. Teemme pitkäjänteisesti töitä sen eteen, että kauppapaikkamme kulkevat ympäristöasioissa kehityksen kärjessä.

Veturi on alun perin rakennettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimintoja on tehostettu jatkuvasti niiden mukaisesti.
- Jo rakentamisvaiheessa pääsimme hyödyntämään kauppakeskuksen lämmittämisessä maalämpöä suunniteltua laajemmin. Lisäksi Veturissa hyödynnetään kaupan kylmäjärjestelmien lauhdelämpöä ja ostettu sähköenergia on paikallisella vesivoimalla tuotettua. Maalämpöjärjestelmän kautta tuotettua energiaa hyödynnetään kesällä viilennyksessä, valaistus on toteutettu LED-valoin ja jätteiden hyöty-käyttöaste on Suomen kauppakeskusten kärkikastia, kertoo Veturin kiinteistöpäällikkö Harri Tikka Colliers International Finlandilta.

Asiakkaille ja Veturissa työskenteleville kiinteistön toimintojen tehostaminen näkyy muun muassa lajittelun ja kierrätyksen helppoutena, optimoituna valaistuksena, ilmastointina ja lämmityksenä sekä ekologisesti siivottuna toimintaympäristönä. Rinki-kierrätyspisteet, sähköautojen latauspaikat ja pyörätelineiden runsas määrä ovat vain muutama esimerkki kestävän kehityksen eteen tehdystä näkyvästä työstä.