Kiinteistön ylläpito goes next level
Alati kasvava digitalisoituminen vaikuttaa kiinteistöalaan ennennäkemättömällä tavalla, jolloin IoT:n aito hyödyntäminen asettaa uusia haasteita ylläpitopalveluiden johtamiselle.

Kiinteistöt digitalisoituvat

Alati kasvava digitalisoituminen vaikuttaa kiinteistöalaan ennennäkemättömällä tavalla, jolloin IoT:n aito hyödyntäminen asettaa uusia haasteita ylläpitopalveluiden johtamiselle. Notkeat kiinteistöjohtamisalan edelläkävijät viitoittavat tietä ylläpidon digiloikalle.

Kiinteistön digitalisoituminen on murrosvaiheessa. Kiinteistöt teknistyvät aiempaa enemmän. Kiinteistöihin tulee uutta teknologiaa, joilla voidaan hallita olosuhteita ja elinkaarta aiempaa kattavammin. IoT-hypetykseen ei kuitenkaan pidä syöksyä suin päin, vaan digitalisoitumisen teknologioita pitää osata johtaa oikein ja löytää siitä aito hyöty, joka auttaa hallitsemaan ylläpidon kustannuksia.


Pelkästään antureilla mittaaminen ja mittaustiedon kerääminen ei ole oleellista, vaan se millaisia kiinteistönpitoa edistäviä johtopäätöksiä mittaustiedoista voidaan tehdä. Puolueettomana kiinteistön ylläpidon johtamispalveluita tarjoavana yhtiönä pystymme valitsemaan markkinoilta oikeasti lisäarvoa tuottavat IoT-ratkaisut. Ne ratkaisut, jotka vievät kiinteistön ylläpitopalvelut 2020-luvulle.


Älykiinteistöjen tietoturva hallintaan

Kiinteistöjen digitalisoituminen asettaa uusia tarpeita suojata kiinteistöstä saatavaa mittaustietoa ja etenkin talotekniikkaa ohjaavaa rakennusautomaatiota ulkopuoliselta vahingonteolta. Oikeilla hakusanoilla googlettamalla kuka tahansa saa vastaansa lukemattomia suojaamattomia rakennusautomaatioyhteyksiä, joita pitkäkyntiset voivat käyttää ilkivaltaan. Kiinteistön ylläpidosta vastaavan pitää huolehtia rakennusautomaation suojaamisesta etähyökkäystä vastaan. Vasta perustietoturvan hallitsemisen jälkeen voidaan kiinteistön digitalisaatiota alkaa jatkojalostamaan.


Ylläpitopalveluiden tiedolla johtaminen korostuu

IoT-teknologian myötä kiinteistöstä saatava tietomäärä moninkertaistuu. Kiinteistössä tapahtuvia historiatietoja tullaan hyödyntämään tulevaisuuden tapahtumien ennustamiseen. Vikaantumistodennäköisyyksiä kyetään ennustamaan ja samalla varautumaan vikaantumisen korjaamiseen jo ennen kuin vikatilanteesta aiheutuva haitta on päällä.


Kiinteistönpidon tietoa aletaan yhdistämään useista eri tallennustietokannoista samaan keinoälyalustaan, jossa kokonaiskuva kiinteistöjen tilasta syvenee koko kiinteistönpidon palveluverkostolle.  Kokonaiskuvan näkeminen koottuna, pelkällä silmäyksellä auttaa johtopäätösten keskittämistä oleelliseen.

Oikea-aikaiset, oikein johdetut digitalisaatiopalvelut tuottavat aitoa hyötyä kiinteistön ylläpidolle. Kun tietoturva on kunnossa, voidaan kiinteistöä alkaa varustamaan IoT-teknologialla, jonka keräämällä tiedolla kiinteistön ylläpidon johto viedä next levelille.

Ilkka Alatalo, kehityspäällikkö, Colliers International Finland