Isännöinnin palvelumallien läpinäkyvyys

Taloyhtiön hallituksen jäsenenä sinun on hyvä tietää johtamasi taloyhtiön taloudellinen, tekninen ja juridinen tilanne reaaliaikaisesti. Näin taloyhtiössä vältytään ikäviltä yllätyksiltä, aikaa säästyy ja vuorovaikutus taloyhtiön asukkaiden kanssa on tulevaisuutta rakentavaa.

Perinteisesti taloyhtiön hallitus on tehnyt isännöintitoimiston kanssa yhteistyötä, jossa taloyhtiöstä riippuen on esimerkiksi taloudellista tilannetta seurattu vuoden tai puolen vuoden periodeissa taaksepäin katsoen. Tilanne on siis lähtökohtaisesti ollut, että ajantasaista käsitystä taloyhtiön tilanteesta ei ole hallituksen jäsenellä ollut.

Uudella isännöinnin läpinäkyvällä palvelumallilla hallituksen jäsenellä on aina paikkansapitävä tieto koko ajan ulottuvillaan helposti käytettävän sovelluksen avulla. Taloyhtiön kulut ja laskut samoin kuin erilaiset pöytäkirjat, sopimukset ja taloyhtiön taloudenpito pankkisaldoja myöten ovat katsottavissa silloin, kun siihen on tarve ajankohdasta riippumatta.

”Taloudenpito ja maksuun tulevat laskut ovat hallituksen nähtävillä koko ajan. Hallituksen jäsenet tietävät ennakkoon mitä kaikki maksaa ja mistä laskutetaan.”

-  Oli palvelumalli sitten perinteinen tai läpinäkyvä niin isännöinti takaa, että taloyhtiön asiat toimivat ja sujuvat. Hallitus saa aina isännöitsijältä kaiken tarvitsemansa tuen ja tiedot hallitustyöhön, tämä on hyvin kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista työtä. Näen kuitenkin, että isännöinti on menossa ilman muuta yhä enemmän kohti läpinäkyvää ja ketterää palvelumallia, jossa hallituksen jäsenen rooli on enemmän horisontissa kuin peruutuspeilissä. Ovenia on tuonut läpinäkyvyyden isännöintiin tässä mittakaavassa ensimmäisten joukossa Suomessa, kommentoi Ovenian yksikön päällikkö Anssi Aittasalmi.

Tulevaisuuteen suuntaava hallitustyö tuo aika- ja kustannussäätöjä

Läpinäkyvyys hyödyttää hallituksen jäseniä ja koko taloyhtiötä sekä sen asukkaita erityisesti reagointia nopeastikin vaativissa tilanteissa ja mahdolliset epäselvät asiat voidaan hoitaa välittömästi niiden ilmestyttyä. Esimerkkinä tästä ovat muun muassa mahdolliset viemäritukokset taloyhtiössä. Ne näkyvät melko nopeastikin lisääntyvinä huoltomiehen laskuina. Tähän on hallituksen jäsenen helppo reagoida, jos hän näkee ajantasaisesti laskutustilanteen. Mahdolliset korjaustoimet voidaan aloittaa nopeammin eikä tarvitse odottaa seuraavaan taloyhtiön yhtiökokoukseen. Näin kohtuullisen pieni ongelma ei ehdi kasvaa isoksi, kun ongelmaan reagoidaan riittävän nopeasti.

- On aina helpompi puuttua, kun tietää missä mennään. Tässäkin tapauksessa hallituksen jäsen voisi nopeasti lähteä kysymään isännöitsijältä, mitä pitää tehdä. Läpinäkyvyys tuo selkeää aika- ja mahdollisesti myös kustannussäästöjä, kun keskustelut käydään silloin kun tilanne on päälle ja päätökset tehdään välittömästi tarkkaan tietoon pohjautuen, jatkaa Aittasalmi.

Läpinäkyvyydellä voi olla yllättäviä vaikutuksia myös taloyhtiön yleiseen henkeen. Luottamus hallituksen jäseniin kasvaa, kun talon asukas voi vaikka rappukäytävässä hallituksen jäseneen törmätessään kysyä taloyhtiön kuulumisia ja hallituksen jäsen on tilanteesta aina ajan tasalla. Ajantasainen tieto ja hyvä taloyhtiön hallitustyö parantaa taloyhtiön mainetta. Asioiden hoito kun on loppupeleissä aina koko taloyhtiön ja sen asukkaiden yhteinen asia.

Lähdetäänkö kanssanne rakentamaan taloyhtiönne uutta tulevaisuutta?

Ota yhteyttä:

Anssi Aittasalmi
yksikön päällikkö, AIT, Ovenia Isännöinti Oy
Puhelin 020 177 4831
anssi.aittasalmi@ovenia.fi