Colliers Internationalin EMEA -alueen Teollisuus & logistiikka -raportin mukaan teollisuus- ja varastokiinteistöjen kysyntä kasvoi 50 %:ssa EMEA-markkinoista vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Colliers Internationalin EMEA -alueen Teollisuus & logistiikka -raportin mukaan teollisuus- ja varastokiinteistöjen kysyntä kasvoi 50 %:ssa EMEA-markkinoista vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, verrattuna vuoden 2017 jälkimmäisen puolivuotiskauden 35 %:iin, vuokralaisten vahvan luottamuksen saattelemana ja huolimatta yleisistä talouden haasteista, kuten protektionismipeloista sekä USA:n ja sen läheisten EU-kauppakumppanien välisistä jännitteistä.

Teollisuuden vähenevä luottamus koko Euroopan markkinoilla ei ole aiheuttanut kolhua varastotilojen kysyntään EMEA-alueella. Verkkokaupankäynnin kasvun johdosta varastointipalveluita tarjoavat yhtiöt kilpailevat rajusti kiinteistöistä, erityisesti, jos ne sijaitsevat liikenneverkoston solmukohdissa ja lähellä väestökeskuksia.

Uudisrakennusten puute vähentää vapaana olevien tilojen määrää

“Tyhjäkäyttöprosentit pysyivät vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella matalina. Keskimääräinen tyhjäkäyttöaste kaikilla markkinoilla oli tutkimuksen mukaan 5,7 %, ja alle 3 %:n tyhjäkäyttöasteita löytyi kaupungeista, joihin kuuluvat muun muassa München, Bukarest, Kööpenhamina, Praha ja Barcelona”, kertoo Damian Harrington, EMEA-alueen tutkimusjohtaja Colliers Internationalista. “Voimakas kysyntä merkitsi sitä, että se osa markkinoista, jolla tilojen käytön laskua nähtiin, laski vuoden 2017 jälkimmäisen puolivuotiskauden 54 %:sta 46 %:iin vuoden 2018 ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Tämä kysynnän kasvu olisi voinut olla vielä voimakkaampaa, mutta sitä rajoitti laadukkaiden, modernien tilojen puute vuokralaisille.”

Rakentamisaktiivisuus oli heikkoa, vaikka olosuhteet paranivat vuoden 2017 loppuun verrattuna ja se osuus markkinoista, joka raportoi kehityshankkeiden määrän laskua, väheni 40 %:sta 32 %:iin. Eri EMEA-markkinoiden välillä oli suuria eroja: tietyillä itäisen Keski-Euroopan alueilla, kuten Puolan keskiosissa, oli suuria rakennushankkeita, kun taas läntisen Euroopan kaupungeissa, kuten Tukholmassa, Münchenissä ja Berliinissä, hankkeet pysyivät määriltään hyvin vähäisinä, alle 100 000 neliömetrissä.

Vuokralaisia suosivat markkinat laskivat vain 18 %:iin EMEA-alueen yhteismäärästä

Vuokrien tason kasvun laantumisesta huolimatta, kehityshankkeiden rajoitettu määrä ja rajoitettu tilojen saatavuus tukevat edelleen vuokranantajia suosivien markkinoiden kasvua. Vuokranantajia suosivien markkinoiden määrä oli 41 % markkinoista vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa, verrattuna ainoastaan 31 %:iin markkinoista kaksi vuotta sitten. Neutraalien markkinoiden osuus on pysynyt suurin piirtein samana kahden vuoden tarkasteluajanjakson aikana. Vuoden 2018 kesäkuun lopussa tämä osuus oli 41 % markkinoista. Kaiken kaikkiaan kehitys on johtanut siihen, että vuokralaisia suosivien markkinoiden suhteellinen määrä on laskenut vain 18 %:iin.

EMEA-alueen teollisuus- ja logistiikkamarkkinoiden näkymät pysyvät positiivisina

Raju kilpailu varastotiloista ja niiden hyvin rajoitettu saatavuus aiheuttaa edelleen runsaasti ongelmia toimijoille vuoden 2018 loppuun saakka ja todennäköisesti myös pitkälle vuoteen 2019. Makroekonomisesti tarkasteltaessa teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen näkymiä haittaavat lukuisat epävarmuudet. UK:ssa Brexit-neuvottelujen lopputulos on vielä epäselvä, eikä myöskään vielä tiedetä, miten lopputulos vaikuttaa hankintaketjuihin. EU27-maiden osalta USA:n kauppasodilla on vaikutusta erityisesti Saksan ja Itä-Euroopan autoteollisuusalueisiin.

“Yleisesti ottaen vuokralaisten, jotka etsivät toimitiloja tärkeimmiltä maantieteellisiltä alueilta, kuten Saksasta, Benelux-alueelta ja Pohjoismaista, tulee varautua vuokrien lisäkorotuksiin, mutta markkinat vakaantuvat kuitenkin tietyin osin. Kaupungeissa, kuten Stuttgart, München, Barcelona ja Budapest, vahva kysyntä törmää vähentyneeseen tarjontaan, kun taas joissakin kaupungeissa, kuten Lodzissa Puolassa, aktiiviset hankkeet voivat hillitä vuokrien nousua”, Harrington kommentoi.