Colliers International Finland on sitoutunut olemaan tulevaisuuden työpaikka. Käytännössä tämä näkyy mm. mahdollisuuden antamisena alan opiskelijoille päästä tutustumaan työelämään harjoittelun avulla. Colliersin henkilöstöstrategiassa on kirjattu henkilöstösuunnittelun tavoitteeksi varmistaa Colliersin tulevaisuuden kilpailukykyä tukevan osaavan ja oikein mitoitetun henkilöstön määrä. Suunnittelussa huomioidaan mm. erilaiset projektityöt ja lopputöiden toimeksiannot sekä harjoittelujaksot.

Harjoittelu on äärimmäisen tärkeä osa opintoja. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia oman alan työkokemusta ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelujakson aikana opitaan kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Kokemus voi antaa suuntaa myös tuleviin opintovalintoihin.

Harjoittelijat ovat Colliersille mahdollisuus saada uusia näkökantoja nykyisiin prosesseihin ja toimintatapoihin. Lisäksi harjoittelupaikkojen tarjoaminen lisää Colliersin ja koko kiinteistöalan tunnettuutta ja kiinnostavuutta valittaessa opiskeltavaa alaa ja myöhemmin tulevaa työnantajaa.

Miten sinut perehdytettiin tehtäviin ja yrityksen toimintaan?

Perehdytys oli selkeä ja hyvä ja siitä oli helppo lähteä soveltamaan opittua käytäntöön. Osallistuin myös kaikille työntekijöille järjestettäviin yleisperehdytyksiin esim. henkilöstöhallinnon asioista ja yrityksen toiminnasta, mitkä koin hyödyllisiksi.

Miten sinuun on suhtauduttu harjoittelijana yrityksessä?

Minut otettiin hyvin vastaan ja ihmiset olivat kiinnostuneita minusta. Olen saanut vastuullisia tehtäviä myös muilta kuin oman tiimin jäseniltä, mikä mielestäni osoittaa että ihmiset luottavat siihen, että pystyn hoitamaan työt.

Miten tiimisi otti sinut vastaan?

Tiimini oli innoissaan uudesta tiimin jäsenestä ja olivat keksineet minulle valmiiksi tehtäviä. Työkaverit olivat halukkaita auttamaan ja neuvomaan minua tarvittaessa.

Koetko että saamasi tehtävät ovat olleet monipuolisia ja tarpeeksi haastavia?

Tehtävät ovat olleet mielestäni monipuolisia ja osa on ollut myös haastaviakin, jolloin olen päässyt pohtimaan asioita kunnolla. Olen päässyt muun muassa messuille esittelijäksi, järjestänyt tapahtuman ja tehnyt asuntoilmoituksia lehteen.

Mikä on ollut parasta harjoittelussasi?

Minusta parasta on ollut se kun olen päässyt kaikkeen mukaan ja olen ollut mukana tekemässä kaikkea. Lisäksi olen tutustunut mukaviin ihmisiin ja saanut hyvää työkokemusta. Pääsin jopa tapaamaan Suomen tämänhetkisen viihdetaivaan kirkkainta tähteä.

Mikä on tärkeintä mitä olet oppinut harjoittelusi aikana?

Kuvankäsittelyohjelmat ovat tulleet harjoittelun aikana todella tutuiksi ja uskon että tulen tarvitsemaan niitä tulevaisuudessa. Olen myös oppinut kiinteistöalan markkinoinnista ja minusta on ollut hieno huomata, että olen pystynyt hyödyntämään koulussa opittuja tietoja ja taitoja harjoittelussani.

Uskotko, että harjoittelusta on hyötyä tulevaisuudessa työelämässä?

Kyllä. Harjoitteluun kannattaa panostaa, koska siellä pystyy verkostoitumaan ja harjoittelun avulla voi avautua uusia mahdollisuuksia työelämässä.

Mitä haluaisit sanoa harjoittelupaikkaa etsiville opiskelijoille Ovenian mahdollisuuksista?

Harjoittelupaikkoja kannattaa hakea rohkeasti, vaikka ei tietäisikään yrityksestä tai tehtävistä vielä paljoa. Myös palkaton harjoittelu on kallisarvoista kokemusta oman urakehityksen kannalta.
 

1. Miten sinut perehdytettiin tehtäviin?

Minut pistettiin alusta asti tekemään hommat itse. Toki perehdyttäjä oli opastamassa vieressä. Itse klikkailemalla ja tekemällä muistaa paremmin kuin vain vierestä seuraamalla, joten koin metodin hyväksi. Lisäksi kysymyksiini vastailtiin perustellusti, eikä vain sanottu ”no kun se menee näin”.

2. Mikä on harjoittelun aikana ollut yllättävintä?

Tehtävien monipuolisuus ja se, että pääsi mukaan kaikkeen. En osannut harjoittelun alkaessa odottaa myyväni pari peräkärryä, tekeväni uusia ergonomiatilaussopimuksia sekä viestitteleväni organisaation johtoryhmän kanssa.

3. Uskotko, että pystyt soveltamaan oppimaasi hyvin työelämässä?

Kyllähän tässä kaikenmoista on matkanvarrelta tarttunut mukaan. Jos nyt yksi asia pitäisi mainita, niin olen oppinut työnantajan työntarjoamis- ja takaisinottovelvollisuudesta paljon. Tässä taloustilanteessa uskon, että sitä taitoa pääsen varmasti jatkossakin hyödyntämään yrityksestä riippumatta.

4. Miten sinuun on harjoittelijana yrityksessä suhtauduttu?

Hyvin. Koen, että suhtautuminen on ollut aika pitkälti samanlaista kuin normaalisti uuteen työntekijään.

5. Koetko saaneesi tehdä vaihtelevia tehtäviä?

Kyllä. Monipuolisten työtehtävien lisäksi olen saanut olla mukana erilaisissa kehitysprojekteissa, joissa olen saanut kiitosta loogisesta lähestymistavasta.

6. Mitkä ovat suurimmat asiat, jotka olet harjoittelun aikana oppinut?

Koskaan ei tiedä mitä seuraava sähköposti tai puhelu tuo työpöydälle – en ajatellut HR-tehtävien olevan näin monipuolisia.