Vastuullisuus Oveniassa

Moitteettomasti toimivat talot, tilat ja palvelut kannattelevat huomaamattomasti ihmisten arkielämää ja koko yhteiskuntaamme. Kiinteistöalan ammattilaisilla on tärkeä tehtävä tämän herkän järjestelmän ylläpitäjinä ja kehittäjinä. Meille ovenialaisille vastuullisuus merkitsee, paitsi tarkkaa huolenpitoa oman toimintamme taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista, myös laajempaa ammatillista vastuuta ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista rakennetussa ympäristössämme. Asiantuntijuus velvoittaa.

Vastuuta henkilöstöstä, asiakkaista ja ympäristöstä

Yritysvastuu nojaa toimintaamme ohjaaviin arvoihin, joita ovat asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus ja ammattitaito. Vastuullisuus on arvojemme mukaisesti jalkautettu kaikkeen käytännön toimintaamme, painopistealueina henkilöstön hyvinvointi, asiakastyytyväisyys sekä ympäristöasioiden aktiivinen kehittäminen niin omassa toiminnassamme kuin palvelutuotannossamme asiakkaille.

Toteutamme vastuullisuutta myös systemaattisilla prosesseilla ja käytännöillä. Konkreettisina esimerkkeinä mainittakoon Ovenialle ensimmäisenä Suomessa myönnetty isännöinnin ja kiinteistöjohtamisen ISO 9001 –laatusertifiointi, isännöintipalvelujemme ISA-auktorisointi sekä Pasilassa sijaitsevan pääkonttorimme WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä.

Ovenia on myös Green Building Suomi ry:n jäsen. Olemme sitoutuneet edistämään ympäristöluokitusten käyttöönottoa Suomessa sekä kestävää kehitystä rakentamisessa ja kiinteistöjen käytössä.